Radno vrijeme Župnog ureda je od utorka do petka od 17 do 18 sati.

Preporuka je da svoj dolazak u Župni ured najavite na kontakt telefon.

U slučaju bilo kakvih pastoralnih potreba župnik je na raspolaganju u crkvi nakon bilo koje sv. Mise.